Anteckningar från seminariet om rättssäkerhetsfrågor vid digital examination

På grund av pandemin har det blivit vanligare med digital examination på universitet och högskolor. UKÄ anordnade därför ett dialogseminarium som handlade om rättssäkerhetsfrågor i samband med digitala examinationer under pandemin den 27 januari.

Seminariet riktade sig till särskilt inbjudna företrädare från universitet och högskolor samt SFS och samlade cirka 80 deltagare.

Dagen inleddes med att UKÄ:s chefsjurist Christian Sjöstrand hälsade välkommen. På agendan fanns flera spännande ämnen. Umeå universitet berättade om hur diskussionen hade gått kring användning av digitala mötessystem vid examinationer på lärosätet. Swednet talade om erfarenheter och tankar kring digital rättssäker examination. Under seminariet redovisades även ett uppdrag från Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) angående frågor om digital tentamen. Förmiddagen avrundades med att Integritetsskyddsmyndigheten berättade mer om GDPR i utbildningsverksamhet. Myndigheten redogjorde också för ett förhandssamråd som den haft med Chalmers tekniska högskola relaterat till digital examination.

På programmet stod också ett gruppdiskussionspass där deltagarna delades in i grupper för att kunna diskutera olika frågor i anslutning till temat för seminariet.

För dig som vill läsa mer om vad som togs upp har vi tagit fram kortare minnesanteckningar som du hittar här Word, 66.3 kB..

Till Umeå universitets presentation Pdf, 212.3 kB.

Till Swednets presentation Powerpoint, 89.7 kB.

Till Integritetsskyddsmyndighetens presentation Pdf, 1.4 MB.

Förslag till frågor för gruppdiskussionerna som skickades ut till deltagarna Pdf, 143.9 kB.