16 000 färre sökande utan tidigare högskolestudier

Inför hösten 2022 sökte 128 000 personer utan tidigare högskolestudier till utbildningarvid universitet och högskolor. Det var en minskning med 11 procent jämfört med föregående höst.

Antalet personer utan tidigare högskolestudier som sökte till högskolan minskade inför hösten 2022. Totalt var minskningen 11 procent. Antalet behöriga förstahandssökande minskade till samtliga lärarprogram, men även intresset för många utbildningar inom vård- och omsorgsområdet har minskat jämfört med under pandemin.