Nya ledamöter till expertgrupp för beredning av omprövningsärenden 

Nu har vi tillsatt nya ledamöter till expertgruppen för omprövning. Gruppens uppgift är att granska det tidigare ärendet hos UKÄ när det sker begäran om omprövning. Vägledningen för omprövning av beslut har också uppdaterats.

Ny ordförande är Jonas Tosteby från Högskolan Dalarna. Övriga ledamöter är Brita Johansson Cederblad, Linnéuniversitetet och Per Cramér, Göteborgs universitet. Ersättare är Heidi Hansson, Umeå universitet, Thomas Blom, Karlstads universitet och Helén Törnqvist, Karolinska Institutet.

Ledamöternas förordnande gäller tre år, och föregående ledamöter avslutar sitt uppdrag då de suttit klart sina år.