Tidigare universitetskansler Sigbrit Franke har gått bort

Sigbrit var den första kvinnliga universitetskanslern vid UKÄ:s föregångare Högskoleverket. Hon var även forskare och hade stort fokus på utvärdering och utbildningskvalitet.

Under Sigbrits ledning skedde en stark utveckling av det nationella kvalitetssäkringssystemet för utvärdering av högre utbildning.

– Hon har betytt mycket för utveckling av kvalitetssäkring av högre utbildning i Sverige, och internationellt. Hon var också en av frontfigurerna när den europeiska samverkansorganisationen för kvalitetssäkring av högre utbildning, ENQA, bildades tidigt 2000-tal, säger Anders Söderholm, generaldirektör för UKÄ.

I utvecklingen av de europeiska standarderna för kvalitetssäkring av högre utbildning (ESG) var Sigbrit en drivande kraft i studenters medverkan i granskningar och bedömningar.

Som kansler levde hon upp till den devis som togs fram på Högskoleverket under hennes ledning: tydlig, synlig och djärv. Våra tankar går i dag till de anhöriga. Sigbrit Franke blev 80 år.