Minskat intresse för högskolestudier efter pandemin

Nu finns ny officiell statistik över sökande och antagna till universitet och högskola på grund- och avancerad nivå höstterminen 2022.

Efter att ha ökat under pandemin visar den senaste statistiken för höstterminen 2022 att antalet sökande och antagna till högskolan nu har minskat.

Det totala antalet sökande till höstterminen 2022 minskade med 9 procent till drygt 445 000 personer jämfört med föregående hösttermin. Antalet sökande som inte tidigare har varit registrerade i högskolan minskade med drygt 16 000 personer till 128 400, vilket motsvarar en nedgång med 11 procent. Intresset för högskolestudier har gått ned bland både män och kvinnor och i de flesta åldersgrupper.

Vad gäller sökande till olika program minskade antalet behöriga förstahandssökande till både yrkesexamensprogram (- 8 procent) och generella program (- 8 procent). Antalet sökande ökade dock till de konstnärliga utbildningarna.

Ser vi till yrkesexamensprogrammen hade merparten utbildningar ett minskat antal sökande höstterminen 2022. Antalet behöriga förstahandssökande minskade till samtliga lärarprogram. Även intresset för många utbildningar inom vård- och omsorgsområdet har minskat jämfört med under pandemin. Undantagen var utbildningar till barnmorska, hälso- och sjukvårdskurator samt till tandläkare och tandtekniker där antalet behöriga förstahandssökande ökade.

Det totala antalet antagna till utbildningar inom högskolan minskade höstterminen 2022 med 5 procent till 275 700 personer. Antalet antagna som inte tidigare har varit registrerade i högskolan minskade med 8 procent, till knappt 57 000 personer.

Antalet antagna till program minskade totalt sett höstterminen 2022, vilket gäller både yrkesexamenprogram (- 4 procent) och generella program (- 4 procent). Till de konstnärliga utbildningarna antogs det fler personer jämfört med föregående hösttermin. På samtliga lärarprogram bortsett från utbildningar som leder till en specialpedagogexamen minskade antalet antagna höstterminen 2022. Särskilt utmärkande var yrkeslärarprogrammet där antalet antagna minskade med 27 procent jämfört med föregående hösttermin. Färre personer antogs även till program som leder till en civilingenjörs- eller högskoleingenjörsexamen. Till merparten utbildningar inom vård- och omsorgsområdet antogs fler studenter höstterminen 2022 jämfört med föregående hösttermin, trots det minskade sökintresset för flera av dessa utbildningar.

Figur 1. Antalet sökande och antagna som inte tidigare varit registrerade vid högskolan. År 2010 - 2022.

Antalet sökande och antagna som inte tidigare varit registrerade vid högskolan. År 2010-2021.

 

Tabell 1. Antal behöriga förstahandssökande och antagna till ett urval lärar- och vård- och omsorgsutbildningar höstterminen 2022.


Yrkesexamensprogram

Procentuell förändring

ht 2021 - ht 2022, behöriga förstahandssökande

Procentuell förändring

ht 2021 - ht 2022, antagna
Förskollärare

-15%

-7 %

Grundlärare

-9%

-4%

Yrkeslärare

-23%

-27%

Ämneslärare

-11%

-9%
Barnmorska

4%

22%

Biomedicinsk analytiker

-10%

1%

Fysioterapeut

-22%

1%

Läkare

-6%

3%

Röntgensjuksköterska

-11%

10%

Sjuksköterska

-6%

2%

Specialistsjuksköterska

-1%

2%

Tandläkare

9%

2%