UKÄ värd för ENQA:s årskonferens

Den 26-28 oktober är det dags för ENQA:s årskonferens som UKÄ är värd för.

Evenemanget General Assembly 2022, ENQA:s årskonferens, äger rum 26–28 oktober hos UKÄ och i Karolinska Institutets lokaler i Solna. Runt 150 deltagare samlas från kvalitetssäkringsorganisationer som verkar inom det europeiska området för högre utbildning, EHEA.

- Att UKÄ nu har förmånen att anordna ENQA:s årsmöte här i Sverige är en viktig bekräftelse på att kvalitetssäkringsarbetet vid svenska lärosäten och UKÄ:s kvalitetssäkringssystem har gott renommé internationellt. Det visar också att omvärlden har högt ställda förväntningar på oss att fortsätta bidra starkt i kraft av vår långa erfarenhet inom området, konstaterar UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm. Vi är glada att tillsammans med Karolinska Institutet kunna välkomna ett stort antal gäster från Europa och andra delar av världen.

Utöver själva årsmötet ger evenemanget ENQA:s medlemmar tillfälle att inspireras av föreläsningar med talare från olika delar av världen. Vid årets konferens lyfter ENQA särskilt fram frågor om transnationell kvalitetssäkring, globala perspektiv på kvalitetssäkring samt vilken roll kvalitetssäkringsorganisationer kan och bör spela i att tillsammans med lärosäten och olika intressenter värna akademisk integritet.

Deltagarna erbjuds också workshoppar på teman som kvalitetssäkring av e-learning, relationen mellan kvalitetssäkring och erkännandefrågor, och framtidsperspektiv på vidareutvecklingen av ESG, de europeiska standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring som är gemensamma inom EHEA.

- Det är verkligen ett fullmatat och relevant program som årets ENQA-konferens bjuder på, säger Karin Järplid, chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning. Att ENQA denna gång valt att bjuda in representanter från Australien och nätverk i Asien, Afrika och Mellanöstern är ett spännande sätt att vidga perspektivet och utforska möjligheterna till ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte kring kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning globalt.

De hitresta gästerna kommer alltså att få ta del av ett omfattande program, som förutom själva årskonferensen även innehåller mer informella aktiviteter som middagar och guidade turer i Stockholm.

Ulf Hedbjörk, UKÄ:s projektledare för ENQA General Assembly 2022, hur är det att planera för ett europeiskt evenemang av det här slaget?

- Detta är ett prestigefyllt event som naturligtvis kräver en hel del förberedelse, både från oss på UKÄ och Karolinska Institutet här i Stockholm och från ENQA:s ledning och sekretariat i Bryssel. Liksom de entreprenörer vi anlitar för de olika inslagen. Som tur är har vi goda och väl etablerade kontakter mellan de olika arrangörerna, och hängiven personal som gör sitt allra bästa för att det ska bli en lyckad årskonferens.