Samlad information om forskarutbildning

UKÄ har genom åren presenterat statistik, genomfört analyser och utvärderingar samt fattat beslut om tillsynsärenden inom området forskarutbildning. Vårt material som rör forskarutbildning finns nu samlat på en sida på vår webb.

Ett av UKÄ:s mål är att vara den självklara kunskapskällan för högre utbildning och forskning. För att UKÄ ska stärka kunskapen om två viktiga områden startade UKÄ under 2019 två myndighetsövergripande projekt. Projekten handlade om lärarutbildning och forskarutbildning. Sidorna om lärarutbildning har presenterats tidigare. Som en del i projektet om forskarutbildning finns nu nya webbsidor som handlar om forskarutbildning på uka.se. Där har vi samlat vårt material som handlar om utbildning på forskarnivå, sidorna kommer att uppdateras efter hand.

Här kan du läsa mer om forskarutbildning