Drygt 1 000 adjungerade forskare vid svenska lärosäten

År 2021 arbetade drygt 1 000 adjungerade forskare vid svenska lärosäten, räknat i antal individer. Det är en ökning med ungefär 70 forskare jämfört med året innan. Det visar ny officiell statistik från UKÄ.

En adjungerad forskare är en person som har sin huvudsakliga anställning utanför högskolan och är deltidsanställd vid ett lärosäte. Antalet adjungerade forskare inom högskolan har ökat under perioden 2012–2021. Ökningen skedde framförallt fram till 2016. Antalet adjungerade forskare ökade också under 2021 med ungefär 70 forskare jämfört med 2020.

Det finns fler adjungerade forskare som är män än antalet adjungerade forskare som är kvinnor. Antalet kvinnor har ökat något under de senaste åren. År 2021 var andelen kvinnor 37 procent och andelen män 63 procent.

Antal adjungerade forskare forskare 2012–2021, uppdelat på kvinnor och män, individer.

Figur 1: Antal adjungerade forskare forskare 2012–2021, uppdelat på kvinnor och män, individer.

Det är framförallt inom forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap som de adjungerade forskarna finns. Under 2021 hörde mer än hälften av de adjungerade forskarna till forskningsämnesområdet medicin och hälsovetenskap.

Du kan själv enkelt utforska och fördjupa dig i uppgifter om adjungerade forskare och annan statistik om forskning vid universitet och högskolor i UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror.