Färre meriteringsanställda bland högskolans personal

Personalen i högskolan fortsätter att öka. Samtidigt minskade antalet meriteringsanställda för andra året i rad. Det visar ny officiell statistik från UKÄ.

Sveriges universitet och högskolor hade 54 422 anställda 2021, mätt i heltidsekvivalenter. Det är en ökning med 400 anställda jämfört med året innan. Det var antalet kvinnor som ökade, medan antalet män var i princip oförändrat.

Lektorer var den största anställningskategorin bland den forskande och undervisande personalen. Antalet lektorer ökade med 230 anställda jämfört med året innan.

Däremot minskade antalet meriteringsanställda – totalt med 108 anställda. Framför allt var det forskarassistenterna som fortsatte att minska. Men även antalet biträdande lektorer och postdoktorer minskade marginellt med omkring 10 heltidsekvivalenter vardera. Det var andra året i rad som det totala antalet meriteringsanställningar minskade, efter att dessförinnan ha ökat under ett antal år.

Antal meriteringsanställningar 2011–2021, totalt och fördelat på typ av meriteringsanställning. Heltidsekvivalenter.

Antal meriteringsanställningar 2011–2021, totalt och fördelat på typ av meriteringsanställning. Heltidsekvivalenter.

Se tabellerna på scb.se  

Den 14 juni publiceras ett statistiskt meddelande om personal vid universitet och högskolor 2021.