Delredovisning av regeringsuppdrag om uppföljning

Denna promemoria utgör den första och samlade delredovisning av regeringsuppdrag om uppföljning av dimensionering av utbildning på forskarnivå, visstidsanställningar och mobilitet mellan högskolan och andra sektorer.

Läs delredovisningen som pdf. Pdf, 214.6 kB.

Universitetskanslersämbetet har i sitt regleringsbrev följande uppdrag:

• Uppföljning av dimensionering av utbildning på forskarnivå
• Uppföljning av visstidsanställningar
• Uppföljning av mobilitet mellan högskolan och andra sektorer

Uppdragen ska enligt regleringsbrevet delredovisas den 1 februari 2022 och 1 februari 2023. En slutredovisning ska ske senast 15 mars 2024. Denna PM utgör den första och samlade
delredovisningen av dessa uppdrag. Varje uppdrag redovisas under en egen rubrik i denna PM.