Möjligheten att begära förhandsbesked kommer att finnas kvar

UKÄ har sedan slutet av 2020 genomfört en försöksverksamhet med möjlighet för statliga lärosäten att begära förhandsbesked. Ett förhandsbesked är ett vägledande ställningstagande om hur UKÄ bedömer högskolerättsliga frågor.

Under försöksverksamheten har UKÄ lämnat förhandsbesked om bland annat tolkningen av förordningen om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare. Ett annat förhandsbesked har gällt urvalet vid antagning till specialistsjuksköterskeprogram och barnmorskeprogram.

UKÄ har nu utvärderat försöksverksamheten och beslutat att möjligheten att begära förhandsbesked permanentas. De förutsättningar som gällt för förhandsbesked under försöksverksamheten ändras inte.