Flest doktorander från länder utanför EU inom naturvetenskap och teknik

Nu finns nya tabeller om doktorander. Tabellerna visar bland annat att svenska och utländska doktorander studerar inom olika forskningsämnesområden. Flest svenska doktorander fanns inom medicin och hälsovetenskap. Vanligast för doktorander från länder utanför EU var att studera naturvetenskap och teknik.

Doktoranderna var 17 000 år 2020. Av dessa var 63 procent svenska doktorander och 37 procent utländska doktorander. De utländska doktorander kan delas upp på de som kommer från

  • länder inom EU/EES och Schweiz (härefter kallade länder inom EU)
  • länder utanför EU/EES och Schweiz (härefter kallade länder utanför EU)
  • okänd bakgrund*

Svenska och utländska doktorander studerar inom olika forskningsämnesområden. Flest svenska doktorander fanns 2020 inom medicin och hälsovetenskap, 41 procent. Vanligast bland doktorander från länder utanför EU var att studera inom naturvetenskap och teknik, 34 respektive 33 procent. Flest doktorander från länder inom EU fanns inom naturvetenskap med 39 procent.

I tabellerna finns även uppgifter om doktorandnybörjare uppdelade på forskningsämnesområden samt uppgifter om doktorandnybörjare och doktorander uppdelade på lärosäten. Uppgifterna är uppdelade på kategorierna från Sverige, från länder inom EU, från länder utanför EU och uppgift om medborgaskap saknas.

Här hittar du tabellerna om doktorandnybörjare och doktorander uppdelat på från Sverige, från länder inom EU och från länder utanför EU. Excel, 22.8 kB.

 

Tabell 1. Doktorander uppdelade på svenska doktorander och doktorander från länder inom EU och doktorander från länder utanför EU och doktorander där uppgift om medborgarskap saknas 2020

Forskningsämnesområde

Svenska doktorander

Utländska doktorander

Svenska doktorander

Doktorander från länder inom EU/EES och Schweiz

Doktorander från länder utanför EU/EES och Schweiz

Uppgift om medborgskap saknas*


Procent

Procent

Procent

Procent

Totalt

100

100

100

100

Naturvetenskap

15

39

34

19

Teknik

15

21

33

23

Medicin och hälsovetenskap

41

22

18

33

Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin

2

1

2

4

Samhällsvetenskap

20

12

10

14

Humaniora och konst

7

5

3

7


* vilket innebär att det saknas uppgift om land. Det troligaste är att de är från EU, eftersom de inte behöver ansöka om uppehållstillstånd för en kortare vistelse i Sverige