Forskarutbildningar i analytisk, fysikalisk och organisk kemi granskade

Utbildningsutvärderingar är en del av det nationella systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Drygt 150 av alla forskarutbildningar granskas under perioden 2017-2022.

Utbildningsutvärderingar genomförs med hjälp av experter på den utbildning som ska utvärderas. Utvärderingarna av forskarutbildningar genomförs enligt UKÄ:s Vägledning för utbildningsutvärdering på forskarnivå.

Under 2020 inledde UKÄ utbildningsutvärderingarna av forskarutbildningar i analytisk, fysikalisk och organisk kemi. UKÄ har nu fattat beslut rörande kvaliteten rörande alla dessa utbildningar.

  • Sju utbildningar i analytisk kemi bedöms ha hög kvalitet medan kvaliteten på två utbildningar får omdömet ifrågasatt kvalitet.
  • För fysikalisk kemi har nio utbildningar fått omdömet hög kvalitet medan två utbildningar har fått omdömet ifrågasatt kvalitet.
  • Fyra utbildningar i organisk kemi bedöms ha hög kvalitet medan kvaliteten på sex utbildningar får omdömet ifrågasatt kvalitet.

De utbildningar som får omdömet ifrågasatt kvalitet ska redogöra för de åtgärder som vidtagits hösten 2022. Därefter kommer UKÄ ta ställning till om det finns skäl att besluta att lärosätet inte längre får utfärda dessa examina.

Beslut och yttrande finns att ta del av i Högskoleskollen. Här finns också lärosätenas självvärderingar. Här kan du även ta del av UKÄ:s samtliga kvalitetsgranskningar.

Ta del av beslut och yttrande i Högskolekollen.

Utvärderingen av forskarutbildningar i fysikalisk kemi kommer att beslutas i mitten av december.

Har du frågor?

Kontakt analytisk kemi: Nils Olsson, utredare

Kontakt fysikalisk kemi: Maria Nyman, utredare

Kontakt organisk kemi: Kristina Sundberg, utredare