Fortsatt ökning av antalet examinerade

Ny statistik från UKÄ visar att antalet examinerade från högskolan fortsätter att öka. Totalt tog 74 700 personer en examen på grundnivå och avancerad nivå under läsåret 2020/21. Det är 2 700 fler jämfört med läsåret innan.

Precis som tidigare år så var majoriteten, 63 procent, av de examinerade kvinnor. Ökningen var däremot större bland männen då 2 000 fler män examinerades 2020/21 jämfört med 2019/20. Motsvarande ökning bland kvinnor var 700 personer.

Figur 1. Antal examinerade personer läsåren 2011/12–2020/21.

Figur 1. Antal examinerade personer läsåren 2011/12–2020/21.

Flest antal generella examina utfärdades inom samhällsvetenskap, juridik, handel, administration. Kandidatexamen följt av masterexamen var de två typer av generella examina som ökade mest.

De vanligaste yrkesexamina var civilingenjörsexamen följt av sjuksköterskeexamen. Totalt utfärdades 4 760 civilingenjörsexamina, vilket var 390 fler jämfört med läsåret 2019/20. Det innebär också att det var den yrkesexamen som ökade mest. Samtidigt minskade vissa examina, däribland speciallärarexamen och specialistsjuksköterskeexamen.