Uppföljning: Utvärdering av utbildningar som leder till ämneslärarexamen

I utvärderingen av ämneslärarexamen 2018-2020 ingick 103 utbildningar, varav 59 fick hög kvalitet och 44 ifrågasatt kvalitet. Dessa 44 har nu genomgått en uppföljning.

Den 18 februari var sista inlämningsdatum för åtgärdsredovisningarna till UKÄ för de utbildningar som är inkluderade i uppföljningen. Därefter har arbetet fortlöpt i enlighet med vägledningen för uppföljning.

20 april och 4 maj fattade UKÄ beslut om att inte längre ifrågasätta kvaliteten på 20 av de 44 utbildningarna. Dessa fick istället det samlade omdömet hög kvalitet. UKÄ beslutade även att avskriva 3 ärenden då lärosätena självmant valt att lägga ner de utbildningarna. I den fortsatta processen för uppföljningen fattade UKÄ den 15 juni beslut att inte längre ifrågasätta kvaliteten på ytterligare 19 utbildningar efter att de fått möjlighet att komplettera åtgärdsredovisningarna.

För de kvarvarande utbildningarna genomfördes det under hösten intervjuer med representanter från respektive lärosäte. Den 2 november fattade UKÄ beslut om att de två lärosätena inte längre får utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik. Dessa är Högskolan Kristianstad och Lunds universitet.

Beslut och yttrande för samtliga utbildningar finns i Högskolekollen.