Hög kvalitet för utbildningen Grafisk design, konstnärlig kandidatexamen

I maj 2020 fattade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) beslut om att inleda en utbildningsutvärdering av utbildningen Grafisk design, konstnärlig kandidatexamen vid Luleå tekniska universitet. Utvärderingen har nu genomförts och utbildningen fick omdömet hög kvalitet.

UKÄ ansvarar för kvalitetssäkring av universitetens och högskolornas verksamhet bland annat genom utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Utbildningsutvärderingar genomförs med hjälp av experter på den utbildning som ska utvärderas. Urvalet till vilka utbildningar som ska utvärderas kan ske på olika grunder. En sådan grund kan vara att det framkommer information om enstaka utbildningar som gör att det finns en risk för att kvalitetskraven för utbildningen inte uppfylls.

För första gången har UKÄ genomfört en utbildningsutvärdering på förekommen anledning. Bakgrunden ligger i att Luleå tekniska universitet anmälts av 9 studenter gällande brister i bland annat andelen lärarledd tid, brist på struktur, information och administration samt kvalitet i utbildningen och i den konstnärliga höjden.

UKÄ konstaterade i sitt beslut i maj 2020 att anmälarna framförde omfattande kritik mot kvaliteten i utbildningen. UKÄ såg allvarligt på kritiken som framfördes och bedömde att det kunde finnas en risk att kvalitetskraven för utbildningen inte uppfylldes och beslutade därför att initiera en utbildningsutvärdering.

Utvärderingen, som startade våren 2021, har genomförts enligt UKÄ:s Vägledning för utbildningsutvärdering på grundnivå och avancerad nivå. Den 2 november fattade UKÄ beslut om att ge utbildningen omdömet hög kvalitet.

Ta del av beslutet och yttrande i Högskolekollen.