Halvering av antalet inresande utbytesstudenter läsåret 2020/21

Ny officiell statistik visar att antalet utländska studenter som studerar vid svenska högskolor och universitet minskade i jämförelse med läsåret 2019/20. Det gäller både det totala antalet utländska studenter och nya inresande studenter. Det stora tappet gäller utbytesstudenterna, medan antalet freemover-studenter påverkats i betydligt mindre utsträckning.

Det totala antalet utländska personer som studerar vid svenska universitet minskade med 6 300 personer till 33 300 personer läsåret 2020/21 jämfört med föregående läsår. Det är en minskning med 16 procent. Även antalet nya inresande minskade; från 24 400 till knappt 17 000, vilket motsvarar en nedgång med 31 procent. Nedgången beror till övervägande del på att antalet utbytesstudenter minskat.

Bland nya inresande studenter mer än halverades antalet utbytesstudenter mellan läsåren 2019/20 och 2020/21, från 12 900 till 5 900. Det är en miskning med 54 procent. Nedgången var något större bland kvinnliga utbytesstudenter samt bland yngre personer.

Vad gäller utbytesstudenternas ursprungsländer kan noteras särskilt stora nedgångar för utbytesstudenter utanför EU/EES-området. Antalet nya inresande freemover-studenter minskade med 4 procent och uppgick läsåret 2020/21 till drygt 11 000 personer.

Diagram över nya inresande studenter.