Fler nya sökande och antagna 30-plussare i högskolan

Nu finns ny officiell statistik över sökande och antagna till universitet och högskola på grund- och avancerad nivå höstterminen 2021.

Siffrorna visar en fortsatt ökning av antalet sökande till högskolan även till höstterminen 2021, om än i något mindre omfattning än till höstterminen 2020.

Det totala antalet sökande ökade med 6 procent till drygt 486 000 personer höstterminen 2021. Antalet sökande som inte tidigare har varit registrerade i högskolan ökade med knappt 2600 personer till 144 500, vilket motsvarar en uppgång med 2 procent. Ökningen är nästan helt hänförbar till nya, kvinnliga sökande, och har skett bland de riktigt unga och bland de lite äldre. Framförallt har intresset för högskolestudier ökat bland personer 30 år och äldre. I åldersgruppen 30-34 år ökade antalet sökande utan tidigare högskoleerfarenhet med 11 procent, och bland de 35 år och äldre med 13 procent till höstterminen 2021. Höstterminen 2021 utgjorde åldersgruppen 30 år och äldre 19,4 procent av det totala antalet sökande utan tidigare högskoleerfarenhet, vilket är den högsta noteringen under hela 2000-talet.

Vad gäller antalet antagna till utbildningar inom högskolan har dessa ökat totalt sett med 7 procent till drygt 289 000 personer höstterminen 2021. Ökningen har varit större bland män (+ 11 procent jämfört med + 5 procent bland kvinnor). Antalet antagna som inte tidigare har varit registrerade i högskolan har dock minskat med 4 procent, till 61 800 personer. Minskningen av antalet antagna utan tidigare högskoleerfarenhet har företrädesvis skett bland yngre personer medan tvärtom fler personer runt 30 år och äldre som saknar tidigare erfarenhet från högskolan har antagits. I åldersgruppen 35 år och äldre uppgick denna ökning till 17 procent.

Vad gäller sökande till olika program har antalet behöriga förstahandssökande ökat till både yrkesexamensprogram (+ 4 procent) och till generella program (+ 5 procent). Antalet antagna på program har dock inte ökat, utan varit i stort sett oförändrad till generella program och minskat till yrkesexamensprogram (- 5 procent). Antalet antagna minskade på samtliga lärarprogram höstterminen 2021 och även på program som leder fram till en sjuksköterske-, specialistsjuksköterske- och röntgensjukskäterskeexamen antogs färre personer höstterminen 2021 jämfört med höstterminen 2020.

Antalet sökande och antagna som inte tidigare varit registrerade vid högskolan. År 2010-2021.

Antalet sökande och antagna som inte tidigare varit registrerade vid högskolan. År 2010-2021.

Antalet antagna i olika åldersgrupper som inte tidigare har varit registrerade vid högskolan. Höstterminerna 2020 och 2021.

Antalet antagna i olika åldersgrupper som inte tidigare har varit registrerade vid högskolan. Höstterminerna 2020 och 2021.
Tabell med statistik över sökande och antagna för olika program