Årsrapporten 2021 på engelska

Nu finns den engelska versionen av årsrapporten tillgänglig. Läs om utbildning och forskning, arbetsmarknaden för examinerade, pandemins effekter på högskolan och om det svenska systemet för högre utbildning och forskning.

För alla engelskspråkiga som vill få en överblick över svensk högre utbildning och forskning pandemiåret 2020 finns nu UKÄ:s engelska version av årsrapporten – An Overview of Swedish Higher Education and Research 2021. Utöver ett kapitel om pandemins effekter, innehåller den avsnitt om utbildning och forskning, finansiering och arbetsmarknad. Ett kapitel beskriver det svenska systemet för högre utbildning och forskning.

Läs mer på UKÄ:s engelska webbplats. Där finns rapporten som pdf samt och dataunderlag i Excel-format. Det går också att beställa tryckta exemplar av rapporten.