Ny statistik om nybörjare på lärarutbildningarna

Nu presenterar UKÄ ny statistik i databasen Högskolan i siffror. Den visar det totala antalet nybörjare på lärarutbildning per läsår från och med läsåret 1995/96, vilket betyder att den sträcker sig över tre olika lärarutbildningsreformer.

Av uppgifterna framgår det till exempel att dagens nybörjarnivåer är höga sett ur ett långt tidsperspektiv – bara i början av 2000-talet var antalet nybörjare på lärarutbildningarna fler.

Ta del av den nya statistiken.