Lärare, sjuksköterska, civilingenjör eller veterinär?

Snart är det dags att söka till vårterminens utbildningar på universitet och högskolor. Läs UKÄ:s prognos för att få koll på den framtida tillgången på högskoleutbildade i relation till arbetsmarknadens behov. Prognosen omfattar arbetsmarknadsläget år 2035 för 38 utbildningar inom sju utbildningsgrupper.

Risk för brist inom flera sektorer

Resultaten visar att utmaningarna framöver är stora, inte bara för lärosätena utan för alla berörda verksamheter. För de flesta utbildningar inom pedagogik och lärarutbildning bedöms en risk för ökad brist på arbetskraft 2035. Samma gäller även för merparten av utbildningarna inom hälso- och sjukvård samt social omsorg. Inom teknik och tillverkning bedöms en risk för brist på arbetskraft för vissa inriktningar inom civilingenjörsexamen 2035. Sist men inte minst bedöms även en risk för fortsatt brist på veterinärerna 2035.

Ta del av hela prognosen.