Arbetet med jämställdhet fortsätter

UKÄ har beslutat om hur vi kommer att fortsätta utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering.

UKÄ har, i likhet med många andra myndigheter, fått ett fortsatt uppdrag att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Nu är inriktningen för arbetet 2022-2025 klart. Inriktningen kan sammanfattas i tre punkter.

  • Publicera en temasida om jämställdhet på webben, och fortsätta att utveckla den.
  • Skapa en tydligare intern styrning av arbetet med jämställdhetsintegrering av vår externa verksamhet.
  • Löpande fortbildning för alla medarbetare.

Läs mer om UKÄ:s inriktning för det fortsatta arbetet med jämställdhetsintegrering för åren
2022–2025 Pdf, 238.2 kB.