UKÄ har beslutat om de första förhandsbeskeden

Sedan årsskiftet kan statliga universitet och högskolor begära förhandsbesked av UKÄ om hur vi bedömer högskolerättsliga frågor. UKÄ har nu beslutat om de första förhandsbeskeden till några lärosäten.

Ett förhandsbesked är ett vägledande ställningstagande från UKÄ om hur ämbetet bedömer högskolerättsliga frågor. UKÄ uttalar sig i ett förhandsbesked om hur en regel bör tolkas men inte om hur lärosätet ska besluta i ett enskilt ärende.

– UKÄ är tillsynsmyndighet för universitet och högskolor. Genom förhandsbeskeden kan lärosätena få UKÄ:s syn på tolkningen av bestämmelserna i principiella frågor. Vi bedömer att det kan vara till nytta för lärosätena när de ska tillämpa högskoleförfattningar och andra författningar i en högskolerättslig fråga. Det säger Christian Sjöstrand, chefsjurist vid UKÄ.

Strax innan sommarsemestrarna beslutade UKÄ om de första förhandsbeskeden. Det första fallet gällde tolkningen av bestämmelserna om examensbenämningar för ett planerat magisterprogram vid Försvarshögskolan. Det andra fallet gällde en begäran om förhandsbesked från Uppsala universitet om möjligheten att bevilja tillgodoräknande av tidigare utbildning under pågående uppdragsutbildning enligt den s.k. lärarlyftsförordningen.

– Förhandsbeskeden är prioriterade hos UKÄ. Vår ambition är att förhandsbeskedet ska kunna ges inom tre månader från det att en begäran kom in till UKÄ. Om frågan har anknytning till Coronapandemin avser vi dock att ge förhandsbeskedet så skyndsamt som möjligt, framhåller Christian Sjöstrand.

Möjligheten att begära förhandsbesked från UKÄ är en försöksverksamhet som kommer att utvärderas efter 2021.

Läs Uppsala universitets begäran om förhandsbesked om tolkningen av förordningen om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare.

Läs Försvarshögskolans begäran om förhandsbesked om examensbenämningen på ett magisterprogram.

Ett förhandsbesked är ett vägledande ställningstagande från UKÄ om hur vi bedömer högskolerättsliga frågor. Läs mer på sidan Förhandsbesked.