Uppföljning: utvärderingen av utbildningar som leder till ämneslärarexamen

Nu är den andra delen av uppföljningen av utvärderingen av utbildningar som leder till ämneslärarexamen klar. I utvärderingen av ämneslärarexamen 2018-2020 ingick 103 utbildningar, varav 59 fick hög kvalitet och 44 ifrågasatt kvalitet. Dessa 44 ingår i en pågående uppföljning.

Uppföljning i flera steg

20 april och 4 maj fattade UKÄ beslut om att inte längre ifrågasätta kvaliteten på 20 av de 44 utbildningarna. Dessa fick istället det samlade omdömet hög kvalitet. UKÄ beslutade även att avskriva 3 ärenden då lärosätena självmant valt att lägga ner de utbildningarna.

I den fortsatta processen för uppföljningen har nu UKÄ den 15 juni beslutat att inte längre ifrågasätta kvaliteten på ytterligare 19 utbildningar. Dessa har nu istället fått det samlade omdömet hög kvalitet.

De ytterligare 19 utbildningarna, nu med hög kvalitet, är:

 • ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet svenska vid Högskolan i Gävle
 • ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet matematik vid Högskolan Kristianstad
 • ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet samhällskunskap vid Högskolan Kristianstad
 • ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet samhällskunskap vid Högskolan Kristianstad
 • ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik vid Uppsala universitet
 • ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet svenska vid Högskolan Väst
 • ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet svenska vid Högskolan Väst
 • ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet svenska vid Högskolan Kristianstad
 • ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet idrott och hälsa vid Karlstads universitet
 • ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik vid Luleå tekniska universitet
 • ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet samhällskunskap vid Luleå tekniska universitet
 • ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet svenska vid Lunds universitet
 • ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet svenska vid Lunds universitet
 • ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet idrott och hälsa vid Göteborgs universitet
 • ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet idrott och hälsa vid Göteborgs universitet
 • ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet matematik vid Göteborgs universitet
 • ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik vid Göteborgs universitet
 • ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet svenska vid Högskolan Dalarna
 • ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet svenska vid Högskolan Dalarna

Under hösten kommer uppföljningsprocessen för resterande 2 utbildningar att fortsätta i enlighet med vägledningen för uppföljning. Nästa steg i den processen innefattar intervjuer med representanter för utbildningarna.