Högskolan i Halmstad först ut i digital lärosätesturné

Idag inleder Universitetskanslersämbetets generaldirektör Anders Söderholm en serie digitala möten med rektorer och ledningsgrupper från universitet och högskolor runt om i landet.

Tillsammans pratar de om hur universitets- och högskolesektorn kan möta behov och nya förutsättningar på lång och kort sikt för att säkra Sverige som kunskapssamhälle och om hur UKÄ på bästa sätt kan medverka i detta.

- Vi verkar i en sektor i snabb och ständig förändring. Det är viktigt att vi har en dialog med lärosätena om vägen framåt. Det hoppas jag bidrar till att vi gemensamt fortsätter att utveckla kvaliteten på verksamheten vid landets högskolor, säger Anders Söderholm.

Universitetskanslersämbetets generaldirektör har återkommande träffar med rektorer och ledningsgrupper på alla universitet och lärosäten. Tidigare har det skett fysiskt, men den här gången sker träffarna digitalt.