Material från seminarierna om utveckling av det nationella kvalitetssäkringssystemet

Nu finns material från seminarierna den 11 och 20 maj om utvecklingen av det nationella kvalitetssäkringssystemet på uka.se

Seminarierna riktade sig i första hand till personer som arbetar övergripande med kvalitetsfrågor på lärosätena och till SFS (Sveriges Förenade Studentkårer), men det var öppet för alla intresserade att delta. Under seminarierna deltog totalt 173 personer.

Länk till materialet från seminarierna.

Materialet omfattar bland annat:

  • Presentation från seminarierna.
  • Alla frågor och synpunkter inskickade via Menti.
  • Tematisk sammanfattning av synpunkter.
  • Inkomna frågor via chatten och tillhörande svar från UKÄ

Under 2021 påbörjas arbetet med att utveckla det nationella kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning och forskning. Den nuvarande metoden har använts sedan 2017 och innevarande cykel avslutas 2022. Arbetet delas upp i en förstudie som pågår under våren 2021 och som lägger grunden för metodutvecklingsarbetet så att en reviderad metod för kvalitetssäkring finns på plats 2023.

Seminarierna den 11 och 20 maj var en del i förstudie som ska resultera i förslag till projektplan för det vidare metodutvecklingsarbetet.