Nya tabeller om genomströmningen på högskolan

Nu finns nya tabeller om prestationsgraden och examensfrekvens i högskoleutbildningen på grundnivå och avancerad nivå. Nytt för i år är att ämneslärarstudenter finns med i materialet.

Fyra tabeller om prestationsgrad

Prestationsgraden är ett mått som visar hur många högskolepoäng studenter tar av de antal högskolepoäng de är registrerade för under ett visst läsår. För prestationsgrad publiceras fyra nya tabeller som beskriver prestationsgraden uppdelat på kön, program/kurs, svenska/inresande studenter, ålder, campus/distans och lärosäte. Prestationsgraden har legat stabilt på 83 procent sedan läsåret 2014/15. Kvinnor har generellt sett högre prestationsgrad än män och under det senaste uppföljningsåret 2018/19 var prestationsgraden 85 procent för kvinnor och 80 procent för män.

Låg examensfrekvens för ämneslärare

För att få fram en examensfrekvens tittar vi på andelen studenter som tar ut en examen inom utbildningens längd och ytterligare tre år framåt. För examensfrekvens publiceras en ny tabell som beskriver examensfrekvensen uppdelat på yrkesexamensprogram och kön.

- Examensfrekvens är generellt ett relativt stabilt fenomen och bland de allra största utbildningarna fortsätter examensfrekvensen att vara som högst bland specialistsjuksköterskor. I år är det första gången som ämneslärare är med i statistiken. Examensfrekvensen för ämneslärarna ligger på 37 procent, vilket är en relativt låg siffra, säger Filippa Annersten, utredare på UKÄ.

Länk till tabellerna

Examensfrekvensen för ett urval större högskoleutbildningar