Statistik: inriktningar inom ingenjörs- och lärarutbildningar samt inom utbildningar till specialistsjuksköterska

UKÄ följer årligen upp vilka inriktningar som universitet och högskolor ger inom ingenjörs­utbildningarna, lärarutbildningarna och specialist­sjuksköterske­utbildningarna i syfte att få en överblick över utbildningsutbudet och för att kunna följa detta över tid.

UKÄ har haft detta uppdrag årligen sedan 2014 och den förra redovisningen gjordes i april 2020.

Uppgifterna redovisas i fyra filer:

Fil 1: Ingenjörsutbildningar på riksnivå

 • Blad 1: antal nybörjare totalt på dels yrkesexamensprogram, dels generella program, läsåren 2007/08 – 2019/20 och HT 2020.
 • Blad 2-4: antal nybörjare på program, klassificerade enligt SUN, som leder till arkitektexamen, civilingenjörsexamen respektive högskoleingenjörsexamen, läsåren 2007/08 – 2019/20 och HT 2020.
 • Blad 5-7: antal nybörjare på program, klassificerade enligt SUN, som leder till kandidatexamen, magisterexamen respektive masterexamen, läsåren 2007/08 – 2019/20 och HT 2020.

Till Excelfilen Ingenjörsutbildningar på riksnivå Excel, 36.8 kB.

Fil 2: Ingenjörsutbildningar på lärosätesnivå

 • Blad 1: antal nybörjare på yrkesexamensprogram och generella program, fördelade per lärosäte, läsåren 2007/08 – 2019/20 och HT 2020.
 • Blad 2-28: antal nybörjare per inriktning på yrkesexamensprogram respektive generella program, vid respektive lärosäte, läsåren 2007/08 – 2019/20 och HT 2020. Varje flik innehåller uppgifter för ett lärosäte.

Till Excelfilen Ingenjörsutbildningar på lärosätesnivå Excel, 127.7 kB.

Fil 3: Lärarutbildningar

 • Blad 1: antal nybörjare totalt på gamla och nya lärarexamensprogram, per lärosäte, läsåren 2007/08 – 2019/20 och HT 2020.
 • Blad 2: antal nybörjare per inriktning/verksamhetsområde, totalt på gamla och nya lärarexamensprogram, på riksnivå, läsåren 2007/08 – 2019/20 och HT 2020.
 • Blad 3: antal nybörjare per lärosäte, den gamla lärarexamen per inriktning/verksamhetsområde, läsåren 2007/08 – 2019/20 och HT 2020.
 • Blad 4: antal nybörjare per lärosäte, de nya lärarexamina per inriktning, läsåren 2011/12 – 2019/20 och HT 2020.

Till Excelfilen Lärarutbildningar Excel, 29.9 kB.

Fil 4: Utbildningar till specialistsjuksköterska

 • Blad 1: antal nybörjare per inriktning och lärosäte, läsåret 2019/20 och HT 2020.
 • Blad 2: antal nybörjare per lärosäte och inriktning, läsåret 2019/20 och HT 2020.
 • Blad 3: antal nybörjare per inriktning och lärosäte, läsåren 2001/02 – 2019/20 och HT 2020.

Till Excelfilen Utbildningar till specialistsjuksköterska Excel, 42.9 kB.