Bidra till den framtida kompetensförsörjningen

Vill du vara med och påverka den framtida kompetensförsörjningen?

UKÄ söker nu arbetslivsföreträdare och samverkansexperter för den sista omgången av lärosätesgranskningar. Denna gång granskas inte bara lärosätenas kvalitetssäkring av utbildning, utan även kvalitetssäkringen av forskning.

Uppdraget börjar i slutet av 2021 och pågår under ett år med merparten av arbetet under våren och hösten 2022 och ett omfång på cirka 25 arbetsdagar totalt.

Ta chansen att vara med och bidra till lärosätenas arbete med samverkansfrågor och att utbildningarna motsvarar arbetslivets behov!