Viktigt med uppdragsutbildningar – men de måste skötas på rätt sätt

I Universitetskanslersämbetets beslut Anmälningar mot Högskolan Väst om uppdragsutbildningen Fastighetsmäklare ifrågasätts om högskolan fullgör sitt ansvar för uppdragsutbildningen. UKÄ:s generaldirektör Anders Söderholm och chefsjurist Christian Sjöstrand kommenterar beslutet.

Läs nyheten Anmälningar mot Högskolan Väst om uppdragsutbildningen Fastighetsmäklare.

Lärosätet ansvarar för uppdragsutbildningen

- Uppdragsutbildningar är en viktig del i lärosätenas arbete med livslångt lärande och extern samverkan. Därför är det viktigt att forma samarbeten med externa partners på ett sätt som gör att uppdragsutbildningen verkligen bygger på den kompetens som finns vid högskolan, säger Anders Söderholm.

Eftersom Högskolan Väst ger betyg och kursbevis för uppdragsutbildningen ställs samma kvalitetskrav som för motsvarande högskoleutbildning. Högskolan samarbetar med ett företag om uppdragsutbildningen och UKÄ konstaterar i beslutet att det kan ifrågasättas om högskolan fullgör sitt ansvar för utbildningen.

- Högskolan Väst har i mycket begränsad omfattning använt sin egen personal och externa lärare har rättat studenternas provuppgifter, påpekar Christian Sjöstrand.

- Poänggivande uppdragsutbildningar ska inte bedrivas så att förtroendet för lärosätet riskerar att skadas. Vi begär nu en redovisning av Högskolan Väst och kommer sedan att ta ställning till om uppdragsutbildningens kvalitet ska utvärderas, avslutar Christian Sjöstrand.