Enkät om pandemins konsekvenser för doktorander och forskarutbildningen

I mitten på maj går UKÄ ut med en enkät som riktar sig till doktorander vid svenska lärosäten. Enkäten görs i samarbete med SCB.

Syftet med undersökningen är att ta reda på vad pandemin kan leda till för kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser för doktoranderna och för forskarutbildningen vid Sveriges universitet och högskolor.