Yttrande över promemorian Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan

UKÄ är negativ till regeringens förslag om en ny förordning om utbildning till lärare och förskollärare. Det säger UKÄ i sitt yttrande över promemorian Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan.

Den föreslagna förordningen innebär en typ av styrning av utbildningen i högskolan som är ny i det nuvarande högskolesystemet. UKÄ menar att detta innebär en detaljstyrning som ingen annan utbildning inom högskolan utsätts för. UKÄ menar att likvärdighet i skolan kan uppnås genom andra åtgärder än en ökad detaljstyrning av lärarutbildningen.

- Att öka detaljeringsgraden i styrningen på det sätt som föreslås är olämpligt och har ingen direkt relevans för kvalitet eller kompetensförsörjning till läraryrket, säger Anders Söderholm, generaldirektör UKÄ.

UKÄ uppfattar också förslagen som ett steg bort från grunden för de nuvarande högskoleförfattningarna där det lades fast att universitet och högskolor fick det fulla ansvaret för organisationen av sin utbildning.

Välkomnar förslag om att öka kvaliteten i skolan

UKÄ välkomnar regeringens förslag att genom olika åtgärder öka kvaliteten i lärarutbildningarna och möjliggöra för fler lärare i skolan. UKÄ ser positivt på förslaget att införa en försöksverksamhet med en ny, kortare, kompletterande utbildning för att åtgärda lärarförsörjningsproblematiken, men föreslår att en halvtidsutvärdering genomförs.

Läs yttrande över promemorian Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan. Pdf, 241.6 kB.