Uppföljning: Utvärdering av ämneslärarexamen

I utvärderingen av ämneslärarexamen 2018-2020 ingick 103 utbildningar, varav 59 fick hög kvalitet och 44 ifrågasatt kvalitet. Dessa 44 ingår i en pågående uppföljning.

Den 18 februari var sista inlämningsdatum för åtgärdsredovisningarna till Universitetskanslersämbetet (UKÄ) för de utbildningar som är inkluderade i uppföljningen. Därefter har arbetet fortlöpt i enlighet mede vägledningen för uppföljning.

Den 20 april beslutade UKÄ att inte längre ifrågasätta kvaliteten på 19 av dessa 44 utbildningar. De har nu istället det samlade omdömet hög kvalitet. UKÄ beslutade även att avskriva 3 ärenden då lärosätena självmant valt att lägga ner de utbildningarna.

Under våren och efter sommaren kommer uppföljningen för resterande 22 utbildningar att fortsätta. Nästa steg i processen innefattar inlämning av komplettering.

De 19 utbildningarna nu med hög kvalitet är:

 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik vid Stockholms universitet
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet samhällskunskap vid Uppsala universitet
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet svenska vid Uppsala universitet
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet svenska vid Linköpings universitet
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet matematik vid Stockholms universitet
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet svenska vid Högskolan i Borås
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet svenska vid Stiftelsen Högskolan i Jönköping
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet samhällskunskap vid Södertörns högskola
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet svenska vid Södertörns högskola
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet svenska vid Karlstads universitet
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik vid Örebro universitet
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet bild vid Göteborgs universitet
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet bild vid Göteborgs universitet
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet svenska vid Göteborgs universitet
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet matematik vid Malmö universitet
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik vid Malmö universitet
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet matematik vid Umeå universitet
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet idrott och hälsa vid Högskolan Dalarna
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet musik vid Linnéuniversitetet

De utbildningar som har lagt ner, är:

 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet musik vid Luleå tekniska universitet
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet dans vid Luleå tekniska universitet
 • Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet samhällskunskap vid Mälardalens högskola

Vi upplever just nu tekniska problem med Högskolekollen men hoppas på en snabb lösning. Beslut och underlag att publiceras i Högskolekollen så snart det är möjligt.