Fler kvinnor än män bland nybörjarna på forskarnivå

Antalet nybörjare i utbildning på forskarnivå var 3 100 år 2020, vilket är en minskning från 3 200 föregående år. För andra året i rad var det något fler kvinnor än män, 51 procent kvinnor och 49 procent män.

Antalet doktorander var 17 100 år 2020, vilket är en minskning från 17 700 föregående år. Bland doktoranderna var könsfördelningen jämn. Det sker en viss eftersläpning i rapporteringen av antalet doktorandnybörjare och doktorander. Det innebär att det slutliga antalet blir något större och antalet kommer troligen att vara oförändrat mellan 2019 och 2020.

Även antalet doktorsexamina blev färre. De var 2 600 år 2020 och minskade från 2019 då de var 2 800. Den främsta orsaken till minskningen av doktorsexamina är att antalet nybörjare på forskarnivå minskade kraftigt mellan 2012 och 2013 och därefter har antalet fortsatt att minska fram till 2017. Av de som avlade doktorsexamen 2020 var 47 procent kvinnor och 53 procent män. Antalet licentiatexamen var 450 år 2020, av det var 39 procent kvinnor och 61 procent män.

För mer information se tabeller hos SCB

Den 10 juni kommer det statistiska meddelandet Doktorander och examina på forskarnivå 2020.


Antal doktorandnybörjare fördelat på kön åren 2010-2020

Tabell som visar sökande och antagna