European Universities – nu är resultaten av pilotprojektena klara

Nu kan du se en presentation av resultatet från de fyra piloterna inom EUniQ-projektet.

På ett webinarium den 9 mars 2021 presenterades resultatet från de fyra piloterna inom EUniQ-projektet (Developing a European Approach for Comprehensive Quality Assurance of European University Networks). UKÄ deltar i en av piloterna, UNITE. UNITE (University Network for Innovation, Technology and Engineering) omfattar sju europeiska lärosäten varav KTH, Kungliga tekniska högskolan, är ett.

Webbinariet ordnades av ENQA och den nederländska utvärderingsorganisationen NVAO.

Se webbinariet på Youtube.

Ta del av utvärderings-modellen (på engelska). Pdf, 237 kB.