Material från upptaktsmötet för breddad rekrytering

Den 25 januari startade utvärderingsdelen av den tematiska utvärderingen av breddad rekrytering genom ett upptaktsmöte med deltagare från universitet och högskolor.

En tematisk utvärdering i två delar – utvärderingen och analyserna

Den ena delen är utvärderingen av lärosätenas arbete med breddad rekrytering. Utvärderingen startade i och med upptaktsmötet 25 januari 2021. Men arbetet inleddes redan i samband med den workshop som UKÄ genomförde i samarbete med nätverket Include i november 2020. I maj ska lärosätenas självvärderingar sändas in till UKÄ och bedömargruppens arbete tar vid. Utvärderingen slutredovisas till utbildningsdepartementet senast den 1 mars 2022. I utvärderingen sammanfattar bedömargruppen den nationella bilden av lärosätenas arbete med breddad rekrytering.

Analyser belyser snedrekryteringen ur olika perspektiv

Den andra delen består av flera analyser som publiceras från hösten 2020 till hösten 2021 och som redogör för snedrekryteringen till högskolan utifrån olika perspektiv.

Uppdraget och nuläget

Upptaktsmötet den 25 januari inleddes med en genomgång av regeringsuppdraget, metoden och tidplanen för utvärderingen. Därefter presenterade UKÄ vad vi redan nu vet om snedrekryteringen till högskolan, och myndighetens kommande rapporter inom området breddad rekrytering. UKÄ presenterade även resultat från rapporterna Högskolestudier – intresse, planer och finansiering och Social snedrekrytering till högskolan i historiskt perspektiv.

Förmiddagen avslutades med en genomgång av underlag till utvärderingen, vilka bedömningsgrunder som bedöms och en diskussion om hur lärosätenas självärderingsarbete ska genomföras.

Material från upptaktsmötet

Presentationer och svar på frågor från deltagarna finns på Breddad rekryterings sidor på UKÄ:s webbplats.