Kortsiktiga prognoser över examinerade från högskoleutbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet

Universitetskanslersämbetet har i samverkan med Vårdkompetensrådet tagit fram ett nytt kunskapsunderlag om kortsiktiga prognoser över antalet examinerade från högskoleutbildningar inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Prognoserna presenteras på 1, 2 och 3 års sikt nationellt och uppdelat på varje sjukvårdsregion i landet. Prognoserna har gjorts av Universitetskanslersämbetet (UKÄ) och är en uppskattning av antalet examinerade baserat på det faktiska antalet nybörjare och en genomsnittlig historisk examensfrekvensens.

Nationella vårdkompetensrådet är ett rådgivande samverkansforum mellan regioner, kommuner, lärosäten, Socialstyrelsen och UKÄ. Rådet ska bland annat långsiktigt samordna, kartlägga och verka för att effektivisera kompetensförsörjningen av personal inom hälso-och sjukvården. En del i detta arbete innefattar att sammanställa kortsiktiga prognoser för de kommande åren över utbildningsutbud och utbildningsvolymer för högskoleutbildningar inom hälso-och sjukvårdsområdet.