Uppföljningen av utvärderingen av grundlärarexamen och förskollärarexamen avslutad

I utvärderingen av grundlärarexamen och förskollärarexamen 2018-2019, ingick 68 utbildningar varav 32 stycken fick beslut om ifrågasatt kvalitet. Dessa 32 inkluderades i en uppföljning som påbörjades våren 2020.

Uppföljning i flera steg

Underlag för bedömningen i uppföljningen har varit lärosätets redogörelse och i några fall även kompletteringar som begärts in av bedömargruppen samt en webb-intervju med företrädare för lärosätet.

Under 2020 har beslut tagits löpande av UKÄ om att inte längre ifrågasätta kvaliteten på 30 av de 32 utbildningarna. Dessa har istället fått det samlade omdömet hög kvalitet.

De 30 utbildningarna, nu med hög kvalitet, är:

 • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 vid Högskolan Dalarna
 • Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6 vid Högskolan Dalarna
 • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 vid Högskolan i Gävle
 • Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6 vid Högskolan i Gävle
 • Förskollärarexamen vid Högskolan i Gävle
 • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 vid Högskolan i Halmstad
 • Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6 vid Högskolan i Halmstad
 • Förskollärarexamen vid Högskolan Väst
 • Förskollärarexamen, Karlstads universitet
 • Grundlärarexamen, inriktning fritidshem vid Högskolan Kristianstad
 • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 vid Högskolan Kristianstad
 • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 4-6 vid Högskolan Kristianstad
 • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 vid Linnéuniversitetet
 • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 vid Luleå tekniska universitet
 • Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6 vid Luleå tekniska universitet
 • Förskollärarexamen, Malmö universitet
 • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 vid Malmö universitet
 • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 vid Mälardalens högskola
 • Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6 vid Mälardalens högskola
 • Förskollärarexamen vid Mittuniversitetet
 • Grundlärarexamen, inriktning fritidshem vid Mittuniversitetet
 • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 vid Mittuniversitetet
 • Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6 Mittuniversitetet
 • Förskollärarexamen vid Södertörns högskola
 • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 vid Stockholms universitet
 • Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6 vid Stockholms universitet
 • Grundlärarexamen, inriktning fritidshem vid Umeå universitet
 • Förskollärarexamen vid Umeå universitet
 • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 vid Örebro universitet
 • Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6 vid Örebro universitet

UKÄ har i januari 2021 även beslutat att två utbildningar inkluderade i uppföljningen inte längre får utfärda examen:

 • Grundlärarexamen, inriktning fritidshem vid Högskolan i Borås
 • Förskollärarexamen vid Högskolan Dalarna