Förhandsbesked om högskolerättsliga frågor

Nu är det möjligt för statliga lärosäten att begära förhandsbesked av Universitetskanslersämbetet om högskolerättsliga frågor. Den fråga som begäran gäller ska vara av rättslig och principiell karaktär.

I ett förhandsbesked uttalar vi oss om hur en regel bör tolkas och inte om hur ett enskilt ärende ska bedömas.

På sidan Förhandsbesked kan du läsa om vad en begäran ska innehålla.

Möjligheten att begära förhandsbesked är en försöksverksamhet som kommer att utvärderas efter 2021.