Presentationer från lärarutbildningskonferensen den 7 december