Lärarförsörjning i lärarutbildning – problem, strategier och lösningar

I ett nytt PM har vi har tittat närmare på hur lärosäten använder sina lärarresurser för göra det möjligt för studenterna att uppnå examensmålen.

Sambandet mellan personalresurser och utbildningens kvalitet

Vi har utvärderat 176 lärarutbildningar under de senaste åren. Utifrån de bedömningar som har gjorts har vi analyserat sambandet mellan lärosätenas lärarresurser och hur väl utbildningen möjliggjort och säkerställt att studenterna når examensmålen.

På sidan Lärarförsörjning i lärarutbildning hittar du mer information.