Fler nya inresande studenter igen läsåret 2019/20

Läsåret 2019/20 ökade antalet nya inresande studenter på grundnivå och avancerad nivå jämfört med läsåret 2018/19. Det innebär fortsättningen på flera år av ökande studentmobilitet till Sverige, efter en tillfällig minskning under föregående läsår. Det visar ny officiell statistik om internationell studentmobilitet.

Totalt studerade 24 410 inresande studenter för första gången vid svenska universitet och högskolor läsåret 2019/20. Av dem var 54 procent kvinnor och 46 procent män. Antalet nya inresande studenter ökade med 660 personer, eller 3 procent, jämfört med föregående läsår.

Både antalet nya inresande utbytesstudenter och freemover-studenter ökade jämfört med läsåret 2018/19: utbytesstudenter ökade med 150 personer, och freemover-studenter med 500 personer. En freemover-student är en student som anordnar sina studier i ett annat land utan att delta i ett utbytesprogram. Totalt var det 12 920 nya utbytesstudenter och 11 480 nya freemover-studenter.

Fortsatt fler nya studenter från länder utanför EU/EES

Antalet nya inresande studenter från länder inom EU/EES och Schweiz var 10 980, vilket är i nivå med antalet under föregående läsår. 9 610 nya inresande kom från länder utanför EU/EES, vilket var en ökning med 340 personer jämfört med föregående läsår. Det totala antalet inresande nybörjare från länder utanför EU/EES har ökat varje läsår sedan 2013/14. Men antalet från Nordamerika minskar för tredje läsåret i rad. Störst minskning i antal från ett land var det av nya studenter från USA, som minskade med 120 studenter till 790.

De tre länder som flest nya inresande studenter kom ifrån var Tyskland (2 630 studenter), Frankrike (1 610 studenter) och Kina (1 560 studenter).

Storbritannien lämnade EU under läsåret 2019/20, men det har inte gett någon tydlig Brexit-effekt på den inresande studentmobiliteten hittills. Antalet nya inresande studenter från Storbritannien och Nordirland var 500, en minskning med 80 studenter, och det var fjärde läsåret i rad som antalet minskade.

Lund, Uppsala och KTH tar emot flest nya inresande

Likt föregående läsår tog tre svenska lärosäten tillsammans emot knappt en tredjedel av alla nya inresande studenter läsåret 2019/20. Lunds universitet tog emot flest med 3 030 nya inresande studenter, därefter Uppsala universitet med 2 490 studenter och Kungl. Tekniska högskolan med 2 280 studenter.

Coronaeffekter på studentmobiliteten syns först nästa år

Coronapandemin, som bröt ut mitt i vårterminen 2020, har påverkat den internationella studentmobiliteten. Pandemins effekter kommer förmodligen att synas i statistiken som gäller höstterminen 2020. Uppgifter om internationell studentmobilitet för höstterminen 2020 redovisas av UKÄ under våren 2021.

Diagram över nya inresande studenter i svensk högskoleutbildning, totalt och uppdelat på kön, läsåren 2010/11 till 2019/20

Diagram över nya inresande studenter i svensk högskoleutbildning, totalt och uppdelat på kön, läsåren 2010/11 till 2019/20.