Powerpoint presentationer från lärarutbildningskonferensen

Här kan du hitta de flesta av de powerpoint presentationer som visades på UKÄ:s lärarutbildningskonferens den 19 oktober.

Hur många ansöker till, påbörjar och fullföljer en lärarutbildning, Julia Elenäs, UKÄ

Julias presentation till Hur många ansöker till, påbörjar och fullföljer en lärarutbildning i pdf Pdf, 961 kB.

Har regeringens satsning på sommarkurser gett resultat, Amanda Bjernestedt, UKÄ

Amandas presentation till Har regeringens satsning på sommarkurser gett resultat i pdf. Pdf, 490.7 kB.

Hur stort är behovet av lärare enligt Lärarprognosen 2019, Filip Nilsson, Skolverket

Filips presentation till Hur stort är behovet av lärare enligt Lärarprognosen 2019 i pdf. Pdf, 1.4 MB.

Om UKÄ projekt lärarutbildning samt frågor i mentimeter, Heléne Fröborg

Helénes presentation till UKÄ projekt lärarutbildning i pdf Pdf, 638.1 kB.

Parallella sessioner, pass 1

Hur viktigt är VAL för lärarförsörjningen, Anna Lundh och Julia Elenäs, UKÄ

Annas presentation Hur viktigt är VAL för lärarförsörjningen i pdf. Pdf, 594.5 kB.

Julias presentation Hur viktigt är VAL för lärarförsörjningen i pdf. Pdf, 490.5 kB.

Arbetsintegrerad lärarutbildning – kunskapsläge, erfarenheter och utveckling. Angelica Dahlman från Högskolan Väst, Fia Fredricson Flodin från Södertörns högskola, Madeleine Michaëlsson från Högskolan Dalarna samt Cecilia Thorsen från Högskolan Väst

Presentation Arbetsintegrerad lärarutbildning i pdf Pdf, 479.3 kB.

Parallella sessioner, pass 2

Norge: Kartlegging av lærerutdanningene med vekt på lektorutdanningene: opptak, kandidatproduksjon og funn om kvalitet, Pål Bakken, NORKUT

Påls presentation Kartlegging av lærerutdanningene med vekt på lektorutdanningen i pdf. Pdf, 1.6 MB.

Leder kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade personer till fler disputerade lärare i skolan, Marie Nyman, UKÄ

Marias presentation Leder kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade personer till fler disputerade lärare i skolan pdf. Pdf, 1.1 MB.

Hur ser etableringen på arbetsmarknaden ut efter kompletterande utbildning för personer med en utländsk lärarutbildning, Anna Bengtsson och Anders Viberg, UKÄ

Anna och Anders presentation Hur ser etableringen på arbetsmarknaden ut efter kompletterande utbildning för personer med en utländsk lärarutbildning i pdf. Pdf, 544.5 kB.

Var kommer lärarstudenterna ifrån och vart tar de vägen, Sofia Berlin Kolm och Filippa Annersten, UKÄ

Sofia och Filippas presentation Var kommer lärarstudenterna ifrån och vart tar de vägen i pdf. Pdf, 964.2 kB.