European Universities - UKÄ på platsbesök hos UNITE!

I månadsskiftet september-oktober genomförde UKÄ:s utredare tillsammans med en bedömargrupp ett digitalt platsbesök hos UNITE!, University Network for Innovation, Technology and Engineering.

Inom ramen för EUNiq-samarbetet leder den nederländska kvalitetssäkringsorganisationen NVAO fyra pilotprojekt vars uppgift är att tillsammans med NVAO utarbeta och testa en modell för kvalitetssäkring av fyra av de allianser som kommer att bilda European Universities.

Denna allians, UNITE!, där detta platsbesök gjordes, består av sju europeiska lärosäten: Institut Polytéchnique de Grenoble, Kungliga tekniska högskolan, Politecnico di Torino, Technische Universitat Darmstadt, Universidad de Lisboa, Universitat Politecnica de Catalunya och det finska lärosätet Aalto Korkeakoulusaatio SR (Aalto-universitetet).

Den bedömargrupp som genomförde platsbesöket på UNITE! bestod av tre personer från Slovenien, Schweiz och Italien. Loulou von Ravensberg, utredare på UKÄ, som projektleder denna pilot och var också med vid besöket. Under besöket intervjuade bedömargruppen personer på olika positioner från samtliga sju lärosäten, externa intressenter och studenter.