Många nya sökande till högskolan – antalet 19-åringar ökar stort

Nu finns ny officiell statistik över sökande och antagna till universitet och högskola på grund- och avancerad nivå.  Både antalet sökande och antalet antagna till höstterminen 2020 har ökat kraftigt jämfört höstterminen 2019.

Ökning av nya sökande med 13 procent

Antalet sökande som inte tidigare har varit registrerade i högskolan ökade med närmare 16 000 personer till knappt 142 000, vilket motsvarar en uppgång med 13 procent (14 procent bland kvinnor och 11 procent bland män). Ökningar syns i alla åldersgrupper, men är särskilt stor bland de allra yngsta. I åldersgruppen 19 år var det 28 procent fler sökande utan tidigare högskoleerfarenhet höstterminen 2020 jämfört med föregående hösttermin.

Antalet nya antagna har ökat med 14 procent

Antalet antagna som inte tidigare har varit registrerade i högskolan ökade med närmare 7700 personer till drygt 64 000 personer, vilket motsvarar en uppgång med 14 procent. Liksom för antalet sökande har antalet antagna ökat framförallt bland 19-åringar.

Fler sökande till lärar- och vårdutbildningar

Vad gäller sökande och antagna till olika program kan särskilt nämnas att det totala antalet behöriga förstahandssökande, liksom antalet antagna, har ökat till flera av lärarutbildningarna. Statistiken visar också ett betydligt större intresse än tidigare för att gå en sjuksköterskeutbildning, och fler har också antagits på dessa program.

Statistikmyndigheten SCB har mer information om sökande och antagna till högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Antalet sökande och antagna som inte tidigare varit registrerad vid högskolan.  År 2010-2020.

Tabell som visar sökande och antagna