ENQA:s platsbesök online hos UKÄ denna vecka

Denna vecka genomför ENQA ett platsbesök inom ramen för sin granskning av UKÄ för medlemskap i den europeiska organisationen för kvalitetssäkringsorgan.

En bedömargrupp av experter från olika europeiska länder intervjuar under veckan rektorer, kvalitetssamordnare, bedömare, utbildningsdepartementet, UKÄ:s olika referensgrupper, insynsråd med flera samt UKÄ:s ledning och medarbetare. Platsbesöket genomförs för första gången helt online.

Granskningen baseras på självvärdering och intervjuer

Bedömarna baserar sin granskning på ett omfattande underlag i form av UKÄ:s självvärderingsrapport, intervjuer och ett stort antal kompletterande dokument som speglar UKÄ:s verksamhet i allmänhet och kvalitetssäkringssystemet i synnerhet.

- Vi har gjort stora insatser för att nu kunna nå fram till ett erkännande av vårt kvalitetssäkringssystem utifrån de krav som ESG ställer upp, säger generaldirektör Anders Söderholm. Vi ser så småningom fram emot bedömargruppens rapport, som vi hoppas ska ge värdefulla bidrag till vår egen verksamhetsutveckling och vårt arbete med att stödja lärosätenas kvalitetsarbete.

Karin Järplid Linde, chef för UKÄ:s utvärderingsavdelning, understryker vikten av att bli granskad utifrån.

- Kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning verkar i ett internationellt sammanhang, och det ska bli både nyttigt och spännande att få ta del av den bild ENQA:s bedömargrupp tecknar av UKÄ som kvalitetssäkringsorgan, säger Karin Järplid Linde.

Att platsbesöket nu genomförs online innebär en särskild utmaning, både för ENQA och UKÄ. – Tekniken har fungerat fantastiskt väl, och det märks att både lärosätena och vi på UKÄ har utvecklat vårt sätt att arrangera och delta i digitala möten under det senaste året, berättar Ulf Hedbjörk, projektledare för UKÄ:s ansökan om medlemskap i ENQA.

Beslut i december

I december väntas ENQA fatta beslut om medlemskap för UKÄ. ENQA:s granskning av UKÄ kommer också att ligga till grund för myndighetens ansökan om att registreras i det europeiska registret för kvalitetssäkringsorgan, EQAR.

Läs UKÄ:s självvärdering här. Pdf, 3.3 MB.