NU2020: UKÄ presenterar regeringsuppdraget om högskolepedagogiskt utvecklingsarbete

Konferensen NU2020 handlar bland annat om undervisning och lärandemiljöer som är utformade med målet att bidra till ett socialt hållbart samhälle. Den 9 oktober presenterar generaldirektör Anders Söderholm och projektledare Andrea Amft UKÄ:s resultat från regeringsuppdraget om högskolepedagogiskt utvecklingsarbete. Och deltagarna bjuds in till ett digitalt samtal!

”Vi ser fram emot givande samtal om de här viktiga frågorna, säger Anders Söderholm, generaldirektör på UKÄ. De utmaningar och omställningar – pedagogiska, digitala och tekniska – 2020 har inneburit för lärosätena och hur omställningen kan förändra hur utbildningen bedrivs – det skulle vi gärna vilja resonera med NU2020-deltagarna om den 9 oktober.”

Förslag på satsningar och medel för högskolepedagogisk utveckling

Hösten 2018 gav regeringen UKÄ i uppdrag att göra en uppföljning av pedagogiskt utvecklingsarbete vid universitet och högskolor. I uppdraget ingick att ge en översiktlig nationell bild och bidra med kunskap om lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling. Genom en bred dialog med många personer och organisationer, samarrangerade konferenser och en enkät till 43 universitet och högskolor, samlade UKÄ kunskap om läget och övergripande utmaningar.

På NU2020 den 9 oktober presenteras de huvudsakliga resultaten av arbetet samt de förslag kring satsningar på bland annat forskning och medel för högskolepedagogisk utveckling som UKÄ har lagt fram.

På nu2020.se kan du läsa mer om konferensen.

Resonera med oss!

Var med i samtalet med Anders Söderholm, Andrea Amft, Birgitta Bergvall-Kåreborn, ordförande för SUHF:s arbetsgrupp för högskolepedagogik och lärande, Simon Edström, ordförande för SFS och Fredrika Lagergren Wahlin, ordförande för SUHF:s arbetsgrupp digitalisering. Du får gärna synas i bild – men måste inte.

Om du har frågor redan nu kan du skicka dem till hpu2020@uka.se. Vi tar emot frågor till den 8 oktober. Vi tar upp frågorna den 9 oktober om det finns tid. Annars besvarar vi frågorna så fort vi kan.