Uppföljning: utvärderingen av grundlärar- och förskollärarexamen

Nu är den andra delen av uppföljningen av utvärderingen av grundlärar- och förskollärarexamen klar.

I utvärderingen av grundlärarexamen och förskollärarexamen 2018-2019, ingick 68 utbildningar varav 32 stycken fick beslut om ifrågasatt kvalitet. Dessa 32 inkluderades i en uppföljning som påbörjades våren 2020.

Uppföljning i flera steg

30 juni togs beslut av UKÄ om att inte längre ifrågasätta kvaliteten på 21 av de 32 utbildningarna. Dessa fick istället det samlade omdömet hög kvalitet.

I den fortsatta processen för uppföljningen har nu UKÄ den 28 september beslutat att inte längre ifrågasätta kvaliteten på ytterligare 7 utbildningar. Dessa har nu istället fått det samlade omdömet hög kvalitet.

De ytterligare 7 utbildningarna, nu med hög kvalitet, är:

  • Grundlärarexamen, inriktning fritidshem vid Högskolan Kristianstad
  • Grundlärarexamen, inriktning fritidshem vid Mittuniversitetet
  • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 vid Mittuniversitetet
  • Grundlärarexamen, inriktning förskoleklass och årskurs 1-3 vid Luleå tekniska universitet
  • Grundlärarexamen, inriktning årskurs 4-6 vid Luleå tekniska universitet
  • Förskollärarexamen, Karlstads universitet
  • Förskollärarexamen, Malmö universitet

Under hösten kommer uppföljningsprocessen för resterande 4 utbildningar att fortsätta i enlighet med vägledningen för uppföljning. Nästa steg i den processen innefattar intervjuer med representanter för utbildningarna.