Årsrapporten nu på engelska

Nu finns den engelska versionen av Universitetskanslersämbetets årsrapport tillgänglig.

UKÄ har nu publicerat Higher Educations in Sweden – 2020 Status Report, som är en kortare och omarbetad version på engelska av den svenska årsrapporten. Korta sammanfattningar av de olika avsnitten i engelska årsrapporten finns på UKÄ:s engelska sidor. Där kan man också ladda ner hela rapporten som pdf. Det går också att beställa tryckta versioner av rapporten.

Higher education institutions in Sweden - 2020 status report.

Beställ ett tryckt exemplar.