Digitala kvalitetsgranskningar

Med anledning av coronapandemin kommer de möten som sker inom ramen för våra kvalitetsgranskningar att genomföras digitalt.

Samtliga möten med bedömare och lärosäten kommer grnomföras digitalt under resten av 2020.

Läs mer om vilka förändringar som görs med anledning av coronaviruset.